In the follwong we document the Turkish translation of the declaration of class solidarity with the Maoist  Communist Party in the French State:


 Fransa`da kararlı kitle eylemlerinde İleri! Komünist Partiyi Sınıf Mücadelesinin fırtınası içerisinde yeniden İnşa et!

Marksist – Leninist – Maoist Parti ve Örgütlerin 4. Avrupa Toplantısı

“Marksizmin gerçeği binlerce ilke içerebilir. Fakat sonunda bir cümle içerisinde özetlenebilir. İsyan etmek Meşrudur!Başkan Mao

İşçi sınıfı ve kitlelerin Fransa`da uzun soluklu fırtınalı protestoları Başkan Mao Zedong’un bu güçlü sözlerinin bir kez daha tezahürüdür. Tüm Avrupa`da ezilen ve sömürülenlere güçlü bir ilham kaynağı olarak devrim eğilimi içinde bulunduğumuz çağda ana eğilim olarak kendisini etkili bir titizlik ve güçte yansıtmakta. Bu eğilim karşısında emperyalistler ise gittikçe büyüyen bir şekilde karşıt cevap olmaya zorlanmaktadır.

Eski Avrupa, özellikle en eski burjuva uluslardan ve önemli emperyalistlerden olan fransız devleti, burjuvazisinin kendisini iç istikrar ve güvenlik aşaması içerisinde göstermeye çalışmasına rağmen bugün yine büyük sınıf kavgalarıyla karşı karşıyadır.

Bu mücadeleler emperyalizmin derin krizini açıktan öne çıkartmakta ve gittikçe keskinleşmesini sağlamaktadırlar. Kitleler İsyan etmekte ısrar ettikçe ve süreç gittikçe daha da etkili düzeyde mücadelelere evrildikçe, emperyalizmin iflası kendisini hissettirmekte, asalak niteliği ve köhnemişliği ortaya çıkamaktadır. Batı Avrupa`nın önde gelen Emperyalistlerinden ve Afrika Ulusları ve Halklarının sömürücülerinden olan fransız emperyalizminin açık krizi, dünya çapında anti emperyalist ve devrimci hareket için önemli bir işaret vermektedir. Henüz bir kıvılcım olan bu işaret kitlelerin sömürü ve baskıya karşı, Öfke ve nefretinin kendiliğinden bir patlamasıdır. Ancak bu kıvılcım bir yangına dönüşebilir ve Fransız devleti ve emperyalistleri tarafından baskı ve boyunduruk altında tutulan halklar, uluslar olmak üzere yine Afrika´nın sömürülen halklarıyla proleter devrimciler arasındaki safları yeniden kurma ve güçlendirmenin zeminini yaratma eğilimi taşımaktadır.

Fransa´da işçiler, gençlik ve halk kitlelerinin önemli bir bölümü isyan etmekte, ekonomik ve siyasal krizlerini daha da saldırgan bir şekilde halkların omuzlarına yüklemeye çalışan fransız burjuvazisinin artan saldırılarına karşı kararlıca mücadele etmektedirler. Gericiliğin, burjuvazinin işbirlikçilerinin, revizyonist ve oportonistlerin tüm müdahalelerine rağmen ortaya çıkan şudur ki; Kitlelerin isyanını uzun vaade de yatıştırma, ya da sınıf işbirlikçiliğinin yanlış yoluna sokamayacakları gerçeğidir. Kitle mücadeleleri içerisinde komünist güçler önderlik için mücadele ettikçe, revizyonistler üzerindeki baskı artmakta ve kendilerini daha da saldırgan bir şekilde ifade etmek durumunda kalarak gericilikle işbirliği içerisinde yürüdüklerini ispatlamak zorunda kalmışlardır.

Kitle protestoları önemli düzeyde mücadeleci bir karakter kazanarak emperyalizmin gerici ve saldırgan yüzünü açıktan göstermesini zorunlu olarak ortaya çıkarmaktadır. Binlerce insan eylemlerde tutuklanmış, binlercesi yaralanmış ve bazıları öldürülmüştür. Gericiliğin eylemlerin duracağı yönlü beklentisine karşın ise protestolar yayılarak kitlelerin mücadele etmeye hazır olduklarını gösteren güçlü bir iradesin ortaya çıkardı. Kitlelerin haklı ve meşru militanlığı emperyalizmin işlediği suçlara sadece bir ilk cevaptır!

En etkili olarak kitlelerin Marksist-Leninist-Maoist, özellikle Maoistlerin önderliği altında gelişim kaydedilmiş ve önderlik zorunluluğunun gelişimide zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Bu önderlik büyük ve şanlı bir tarihi olan bir partinin, Fransa Komünist Partisinin yeniden inşası için verilen zorunlu bir mücadele olarak, emperyalist bir ülkede Halk Savaşının iradi yönelimi olarak ortaya çıkmıştır. *

Bugün kendisini zorlu bir görev olan yeniden inşayı tamamlamaya aday olan öncü, Fransa Maoist Komünist Partili yoldaşlar büyük kitle protestolarının ortasında durmaktadırlar. Kendilerine büyük güvenimizi ve inancımızı deklare ediyoruz. Bu mücadelede şimdiden önemli adımlar atmışlardır ve atacaklarına olan güvenimiz tamdır! Tüm inançlarıyla göstermektedilerki proleteryanın yüce ideolojisi Marksizm – Leninizm – Maoizm, özellikle Maoizme, halka hizmet etmeye, saldırılara set olmaya ve fransız proletaryasına şanlı partisini yeniden armağan etmek için tüm imkanlarıyla mücadele etmektedirler. Yoldaşlarımız, proleter dünya devriminin hizmetinde önemli bir mücadele vermektedirler. Proletarya Enternasyonalizminin bayrağını fransız emperyalizmine karşı, ezilen halklar ve uluslar için yükseklerde dalgalandırmaktadırlar ve bu anlamıyla halkların ve ulusların emperyalizme karşı dünya ölçeğindeki mücadelesine önemli bir katkıda bulunmaktadırlar!

Fransa´da mücadele eden yoldaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz! Emperyalizme karşı birlikte mücadelede en sıkı safların yaratılmasını proleter enternasyonalist görevimiz olarak anlamaktayız! Komünistler olarak Komünist Partiyi yeniden inşa etmek için verdikleri bu değerli mücadelenin propagandasını yapmayı, gelişimlerini savunmayı ve büyük kitle eylemleri içerisinde, öfkeli ve açıktan saldırgan emperyalistlere rağmen yeniden inşa deneyimlerinden dersler çıkarmayı zorunlu bir görev olarak görmekteyiz! Fransız proletaryası ve yeniden inşa için mücadele eden öncüsü ile Sınıf dayanışmasını güçlendirecek eylemleri ve proletarya enternasyonalizmini uygulama ve geliştirmeyi ortak hedefimiz olarak görüyor ve yayılan kıvılcımı ülkelerimize yaymak için mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyoruz.

 

Fransa`da Maoist Komünist Partinin yeniden inşası için ileri!

Mücadele eden kitelerle dayanışma! Emperyalizme Ölüm!

Yaşasın Proletarya Enternasyonlizmi!

 

imzacılar:

Kızıl Bayrak Kolektifi, Finlandiya

Maoist Komünist Parti Fransa

Tijen Folket – Komünist Lig, Norveç

(Maoist) Komünist Parti kuruluşu için komiteler, Avusturya

Kızıl Bayrak Komitesi, Almanya

Peru Halk Hareketi (Yeniden Örgütleme Komitesi)

Brezilya Komünist Partisi (Kızıl Fraksiyon)

Türkiye Komünist Partisi/Marksist – Leninist *(Halk Savaşının evrensel (emperyalist ülkelerde de) geçerliliği tezini onaylamadığını ifade ettiği şerh ile açıklamayı imzalamaktadır)