Wir dokumentieren eine finnische Übersetzung der Erklärung des ersten Treffens der Marxistisch-Leninistisch-Maoistischen Parteien und Organisationen Europas. Diese findet sich auch auf Englisch, Spanisch und Französisch.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!


Eurooppalaisten marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen ensimmäisen kokouksen julkilausuma

”Todellinen internationalismi voi olla vain uhrautuvaista työtä vallankumouksellisen liikkeen ja vallankumouksen taistelun kehittämiseksi omassa maassa, tämän taistelun, tämän linjan ja vain sen tukemista (propagandalla, myötämielisyydellä, aineellisesti) poikkeuksetta kaikissa maissa.” – Lenin

Me eurooppalaiset marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt olemme pitäneet ensimmäisen yleiseurooppalaisen puolueiden ja järjestöjen kokouksen, ja olemme siten menestyksekkäästi toteuttaneet tavoitteemme yhteyksiemme, keskinäisen koordinoinnin ja tuen vahvistamisesta, antaen sysäyksen kamppailulle kommunistien yhtenäisyyden puolesta Euroopan mantereella osana kansainvälistä kommunistista liikettä. Näemme tämän tapaamisen alkuna prosessille, joka on väittelyä, sekä yhteenliittynyttä teoreettista ja käytännöllistä taistelua, pohjautuen marxismi-leninismi-maoismiin – pääasiassa maoismiin – ja leppymättömään taisteluun revisionismia vastaan, maailman proletaarisen vallankumouksen palvelemiseksi enemmän ja paremmin. Toisista maista kotoisin olevat toverit, jotka kutsuttiin kokoukseen, mutta joiden läsnäolo oli estynyt erityisten ongelmien johdosta, lähettävät tervehdyksensä kokoukselle, ja me jatkamme kamppailemista heidän ja myös muiden kommunististen voimien liittämiseksi kautta Euroopan osaksi yhteisiä pyrkimyksiämme.

Olemme opiskelleet Latinalaisen Amerikan marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen viidennen tapaamisen asiakirjoja ja keskustelleet niistä. Katsomme näiden asiakirjojen tuovan tärkeän panoksen kahden linjan kamppailun kehittämiseen kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä. Meillä on tarve opiskella ja väitellä kaikista asiakirjojen käsittelemistä aiheista, mutta olemme myös samalla varmoja, että ne antavat perustan hedelmälliselle keskustelulle veljespuolueissa ja -järjestöissä. Alleviivaamme erityisesti kansansodan tunnustamisen tärkeyttä universaalina, kansainvälisen proletariaatin korkeimpana sotilaallisena teoriana, joka on sovellettavissa kaikkiin maihin poikkeuksetta. Tervehdimme Latinalaisen Amerikan toverien aloitetta vahvan sysäyksen antamiseksi kamppailulle kansainvälisen yhdistyneen maolaisen konferenssin perustamiseksi. Katsomme avoimin mielin tulevaisuuteen ja työskentelemiseen toverien rinnalla kamppailussa kansainvälisen kommunistisen liikkeen uudelleenyhdistämisen puolesta.

Lähetämme lämpimimmät tervehdyksemme kommunistisille puolueille, jotka johtavat kansansotia Perussa, Filippiineillä, Turkissa ja Intiassa, kuten myös kaikille niiden johtamille taistelijoille ja kansanjoukoille, jotka kamppailevat taipumattomalla määrätietoisuudella demokraattisen vallankumouksen saattamiseksi voittoon ja jotka tämän voiton saavutettuaan jatkavat keskeytymättömästi sosialistiseen vallankumoukseen, marssien kulttuurivallankumouksien kautta kohti kommunismia – kaikki tämä kansansodalla. Nämä puolueet seisovat uuden suuren proletaarisen vallankumouksen aallonharjalla ja me vannomme vahvistaa kansainvälistä työskentelyämme luokkasolidaarisuuden puolesta, emmekä säästä yhtään mahdollisuutta tai keinoa auttaa heitä tuomaan kansansotaa voittoon.

Lähetämme lämpimimmät tervehdyksemme kaikille imperialismin sortamien maiden marxilais-leniniläis-maolaisille puolueille ja järjestöille; kolmannen maailman maille, jotka muodostavat proletaarisen maailmanvallankumouksen perustan ja vannomme tukea heitä heidän kamppailussaan kansansodan sytyttämisen puolesta ja kommunististen puolueiden uudelleenrakentamiseksi militarisoituina puolueina. Vannomme myös kaikin mahdollisin keinoin vahvistaa vallankumouksellista defaitismia ”omia” imperialistisia valtioitamme kohtaan tunnuksella “Kuolema miehittäjille!” ymmärtäen sen tosiasian, että joka ikinen sorrettujen kansojen antama isku imperialisteja vastaan tukee suoraan kansainvälisen vallankumouksellisen liikkeen kehitystä imperialistisissa maissa. Me erityisesti kutsumme sorrettujen kansakuntien kommunistisia puolueita tarttumaan tehtävään ja antamaan tukensa kykyjensä mukaan kommunististen puolueiden uudelleenperustamisen prosessille kaikkialla missä ovat aktiivisia.

Tervehdimme lämpimästi myös marxilais-leniniläis-maolaisia puolueita ja järjestöjä imperialistisissa maissa, joissa, kuten mekin, kamppailemme kommunististen puolueiden uudelleenrakentamiseksi militarisoiduiksi puolueiksi, joilla on kyky sytyttää ja johtaa kansansotaa. Me erityisesti kutsumme tovereita armottomaan taisteluun kaikkia imperialistisen šovinismin ilmenemismuotoja vastaan ja torjumaan kaikenlaisen vähättelyn koskien poliittisen vallan anastamista proletariaatille (ekonomismi) ja porvarillisen laillisuusajattelun (legalismi).

Ilmaisemme vakaan sitoutumisemme puolustaa – vallankumouksellisten – sotavankien ja poliittisen vankien elämää ja oikeuksia koko maailmassa. Pyydämme kiinnittämään erikoista huomiota tarpeeseen puolustaa puheenjohtaja Gonzaloa, joka määritteli maoismin marxilaisuuden kolmantena, uutena ja korkeampana asteena ja joka vakiinnutti sen käsityksen, että tänä päivänä marxilainen voi olla vain marxisti-leninisti-maoisti. Puolustakaamme häntä imperialistisen, taantumuksen ja revisionismin kieroja hyökkäyksiä vastaan. Me myös ilmaisemme olevamme vannoutuneita taistelemaan Intian vangittujen kommunistien ja vallankumouksellisten puolustamiseksi, kuten toverien Ajithien, Gandhyn ja Saibaban.

Vakuutamme päätöksemme lujuuden vahvistaa suhteitamme ja yhteistyötä kaikilla tasoilla ja tässä yhteydessä kehittää yhteistyötä osana G20-huippukokouksen vastustamista, joka pidetään tämän vuoden heinäkuussa Saksassa, sekä myös Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen vuosipäivän merkeissä tulevana marraskuuna.

Yhdistykää Maoismiin alle!
Vastustakaa imperialismia, taantumusta ja revisionismia, leppymättömästi ja erottamattomasti!
Kansansota kommunismiin asti!

* * *

Maaliskuu 2017

Komitea kommunistisen (Maolaisen) puolueen perustamiseksi, Galicia
Komiteat kommunistisen (Maolaisen) puolueen perustamiseksi, Itävalta
Komitea Punainen Lippu, Saksan liittotasavalta
Maolainen Kommunistinen puolue – Ranska